Zasklení a skla v plastovém okně

Dvojsklo

standardně dodáváme izolační dvojskla 4/16/4 (4 mm pokovené sklo + 16 mm mezera). Součinitel prostupu tepla U hodnoty 1,1 Wm2K a zvukového útlumu 32 dB.

Trojsklo

úniky tepla zasklenou plochou jsou menší o více jak 40% oproti plastovému oknu s dvojsklem. U trojskla je součinitel prostupu tepla U =0,7Wm2K.

Bezpečnostní sklo

Connex 33.1 - plošné spojení tabulí skla a bezpečnostní fólie. Sklo se rozbije, ale zůstane pohromadě. 

Sklo s dekorem